مدح و ثنایی مولا علی(ع) با اجرای «سلیم موذن زاده» «مشکلی نیست که آسان نکند دست علی/ دست حق گشت، دست توانای علی/ با مهر تو، پروانه شدم، شمع شدم، سوختم، آموختم/ امروز روز شادی اهل یقین است/ روز فرح از بهر کل مومنین است/ روز نزول رحمت جان آفرین است/ تا می توانی کن شادمان» (2:28)

دانلود